PZPS: O ważnych sprawach naszej dyscypliny sportu

clip_image001

Prezesi Okręgowych Związków Piłki Siatkowej, szefowie klubów ORLEN Ligi, PlusLigi, I oraz II ligi kobiet i mężczyzn, w sumie ponad sto osób, wzięli udział w Kongresie Polskiej Siatkówki, który odbył się w poniedziałek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Uczestników powitał Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Paweł Papke.
– Dziękuję wszystkim za przybicie. Siatkarska misja jest realizowana właśnie w okręgach i klubach, tam wykonowane są zadania służące celowi, który nazywa się Polska Siatkówka – powiedział szef PZPS. – Nasza dyscyplina mocno rozwinęła się w ostatnich latach. Odnosimy sukcesy na arenie międzynarodowej na szczeblu reprezentacyjnym i klubowym. Organizujemy zawody na takim poziomie, że zazdrości tego nam cały świat oraz inne dyscypline w Polsce. Siatkarskie Ośrodki Szkolne przynoszą zmiany w sportowym krajobrazie kraju i społeczności lokalnych. Już czerpiemy korzyści z tego programu, a z roku na rok będą one coraz większe. Naszym celem jest zatrzymanie przy siatkówce jak największej liczby absolwentów S.O.S-ów.
Prezentacji sprawozdania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych za lata 2012-2015 dokonał szef projektu, Waldemar Wspaniały. Przypomniał on najważniejsze fakty od 6 grudnia 2011 roku, kiedy to Rada Ministrów przyznała budżet na działalność S.O.S.-ów. – Ponad 12 tysięcy młodych ludzi zostało objętych tym programem. Wykształciliśmy nowe pokolenie trenerów, dostarczyliśmy do szkół i klubów nowoczesny sprzęt i materiały szkoleniowe. O roli Siatkarskich Ośrodków Szkolnych można mówić nie tylko w kontekście sportowym i dydaktycznym. Są również aspekty społeczne jak np. integracja społeczności lokalnych – powiedział Waldemar Wspaniały.
Waldemar Wspaniały przypomniał, że w drużynie, która zdobyła ostatnie mistrzostwo Europy kadetów grało ośmiu zawodników, którzy mieli kontakt z S.O.S.-ami. Ponad 60 procent uczestników Turniejów Nadziei Olimpijskich było objętych tym programem. W ponad 60 procentach szkół dał się zauważyć wzrost zainteresowania lekcjami wychowania fizycznego. Zaczyna o sobie dawać znać syndrom, który szef wyszkolenia w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych Zbigniew Krzyżanowski nazywa „wszystkie polskie dzieci nasze są.”
Licencje zawodnicze – wykup przez PZPS kart zawodniczych uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego

– Projekt ten za nim powstał wywowałał już wiele emocji oraz dyskusji – mówił przewodniczący Komisji i prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej, Witold Roman, który referował ten punkt programu Kongresu Polskiej Siatkówki. Przypomniał on opinię Ministerstwa Sportu i Turystyki, że PZPS szkoli zawodników na potrzeby klubów za fundusze publiczne nic nie odzyskując z zainwestowanych środków. Zwracał uwagę na dużą liczbę kontuzji wśród uczennic i uczniów SMS. – Trenerzy klubowi i szkolni przerzucają nawzajem odpowiedzialność za taki stan rzeczy – powiedział Witold Roman.
W czasie dyskusji dyrektor SMS PZPS w Spale Leon Bartman zwracał uwagę na dużą liczbę nieobecności zawodników z powodu uczestnictwa w rozgrywkach różnego szczebla. – Musimy pamiętać, że SMS PZPS jest placówką, która ma do zrealiowania program dydaktyczny – przypomniał dyr. Bartman.
W czasie dyskusji padło sformułowanie, że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.” – Kluby mają swój interes, a Szkoły Mistrzostwa Sportowego swój. Musimy dyskutować i znaleźć takie rozwiązanie, które będzie najbardziej korzystne dla polskiej siatkówki – apelował dyr. SMS Szczyrk, Grzegorz Wagner.
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej, Ryszard Ciężki podkreślił, że budowa reprezentacji seniorów rozpoczyna się się od pracy z młodzieżą. – Licencje zawodnicze są ważnym aspektem naszej działalności, choć mam świadomość, że projekt który powstanie nie zadowoli wszystkich – powiedział Ryszard Ciężki.
Wątek siatkówki młodzieżowej był obecny na Kongresie praktycznie od początku do końca. Przewodniczący Wydziału ds. Młodzieży PZPS Waldemar Sagan „prezentował ideę zwołania Kongresu Siatkówki Młodzieżowej”. Mówiono również o tematach, które zostałoby proszone w czasie zaplanowanej na jesien debaty. Byłyby to m.in. regulaminy rozgrywek, finansowanie kadr wojewódzkich, relacje między S.O.S.-ami a klubami oraz organizacja Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży. Te ostatnie odbywały się dotychczas na terenie województwa-gospodarza imprezy. Tegoroczny turniej OOM zorganizuje Polski Związek Piłki Siatkowej w Szczyrku z udziałem reprezentacji wszystkich województw dziewcząt i chłopców. Waldemar Sagan poinformował, że uwagi, wnioski i tematy na Kongres Siatkówki Młodzieżowej można składać do 15 września do Wydziału ds. Młodzieży PZPS.
Waldemar Sagan przypomniał, że w tej kadencji zrezygnowano z organizacji etapu 1/8 finału. – Sprawdza się formuła wyłaniania gospodarzy finałowych turniejów poprzez konkursy – powiedział Waldemar Sagan. – Angażują się samorządy i sponsorzy. Imprezy mają uroczystą oprawę.
Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Andrzej Ladziński omówił projekty zmian w Statucie PZPS. – Jest bardzo dużo przyczyn uchwalenia nowego Statutu – powiedział. Główne zmiany w nowym Statucie dotyczyć będą struktury władz Związku. Zmieniłby się charakter i zakres komptencji niektórych oganów, a także sposób powoływania ich członków oraz wzajemne relacje.
Przewodniczącym Komisji Statutowej PZPS jest Jacek Kasprzyk, a do dotychczasowych członków – Roberta Dworaka, Radosława Ciemięgi, Andrzeja Gołaszewskiego i Stanisława Łopacińskiego wybrano w poniedziałek na Kongresie ośmiu nowych. Zostali nimi: Rafał Błaszczyk, Wiesław Kozieł (kluby ORLEN i PlusLigi), Przemysław Łapiński, Jacek Makowski (I liga kobiet i Krispol Liga), Marek Irek, Piotr Pajda (II liga kobiet i mężczyzn) oraz Krzysztof Iwańczuk i Janusz Kamiński (okręgowe związki).
Andrzej Ladziński przedstawił również założenia zmian w systemie rozgrywek szczebla centralnego, które jeżeli weszłyby, to obowiązywałyby od sezonu 2016/17. Według projektu przedstawionego przez wiceprezesa PZPS w PlusLidze byłyby dwie Dywizje – w pierwszej grałoby sześć drużyn, w drugiej osiem. Po zakończeniu sezonu dwie spadałyby i na ich miejsce dwie awansowałyby.
– Dziękuję wszystkim za obecność i pochylenie się nad problemami Polskiej Siatkówki. Będziemy dalej pracowali nad całym systemem funkcjonowania wielu aspektów naszej dyscypliny – powiedział na zakończenie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Paweł Papke.

Autor/Źródło: Eugeniusz Andrejuk