PZPS: VII MISTRZOSTWA POLSKI SĘDZIÓW PIŁKI SIATKOWEJ

ŁEBA, 22.05 – 24.05.2015r.

1. Organizator

POMORSKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ

80-213 GDAŃSK, AL. ZWYCIĘSTWA 13

TEL. 58 520 18 31

Email: pwzps.gdansk@interia.pl

Współorganizatorzy

Miasto Łeba

Gmina Łeba

DECATHLON KARTUSKA

2. Termin rozegrania turnieju:

22 maja – 24 maja 2015 roku

3. Miejsce zakwaterowania:

Ośrodek Wczasowy Chemar 2

ul. Nadmorska 16 Łeba

4. Miejsce rozgrywek:

Szkoła Podstawowa w Łebie im. Adama Mickiewicza 84-360

Łeba ul. Tysiąclecia 11.

5. Cena za udział wynosi: 210 zł za osobę

Płatne na konto: 23 1680 1277 0000 3000 0653 8941 ( tytułem – MPSedziow 2015 – nazwa województwa i ilość osób)

Termin do 13 kwietnia 2015 r.

Opłata obejmuje:

– 2 noclegi

– opłatę klimatyczną

– wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiady, kolację i kolację integracyjną

– parking na terenie ośrodka

6. Warunki zgłoszenia zespołów:

– każde województwo ma prawo zgłosić tylko i wyłącznie jeden zespół składający się z

12 zawodników + 1 trener

– zgłoszenia należy przesyłać do 5 kwietnia na adres: mps.pomorskie2015@gmail.com

– tylko i wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej

7. Warunki zakwalifikowania drużyn do turnieju:

– w każdym zespole musza być DWIE kobiety oraz co najmniej DWÓCH sędziów szczebla centralnego( w przypadku kobiet – sędziów szczeblowych zaliczane są do obu grup).

– uczestnikiem turnieju może być sędzia posiadający przynajmniej 2 letni staż sędziowski ( licencja wydana przed 30 maja 2013 r. )

– uczestnikami zawodów mogą być sędziowie z uprawnieniami wojewódzkimi, sędziowie szczebla centralnego z wydana licencja na sezon 2014/2015 jak i sędziowie główni i kwalifikatorzy szczebla centralnego.

– w drużynie nie może grać sędzia zgłoszony do rozgrywek szczebla centralnego

– zgłoszenie musi być podpisane przez Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego zgłaszanego województwa.

8. Warunki udziału drużyny w Mistrzostwach:

– zakwalifikowanie drużyny przez organizatora

– zgłoszenie i wpłata w terminie

– posiadanie zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do uprawiania sportu.

9. Regulamin rozgrywek

– Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej z wyjątkiem że w trakcie rozgrywania meczu na boisko znajduje się JEDNA kobieta i JEDEN sędzia szczebla centralnego ( może być to ta sama osoba).

– System rozgrywek zostanie podany w odrębnym komunikacie po zatwierdzeniu listy uczestników.

10. Sędziowie:

– Turniej będzie sędziowany przez sędziów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.

11. Nagrody:

– pamiątkowe dyplomy dla każdego z zespołów

– medale i puchary dla pierwszych trzech drużyn

– nagrody indywidualne

Odprawa techniczna odbędzie się 22 maja 2015 r. w godzinach wieczornych w ośrodku Chemar 2

12. Postanowienie końcowe

– w przypadku nie zgłoszenia w terminie reprezentacji danego województwa, organizator ma prawo zaprosić druga reprezentacje z innego województwa.

– organizator zapewnia opiekę medyczna podczas zawodów

– każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje poniesione podczas turnieju.

– organizator nie zapewnia piłek rozgrzewkowych. Mecze będą rozgrywane piłkami MOLTEN V5M5000.

– nocleg i wyżywienie ujęte w opłacie obejmuje kolacje w piątek 22.05 do obiadu w niedziele 24.05

– we wszystkich spornych sytuacjach decyduje SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW

– organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

– na uczestnikach turnieju spoczywa odpowiedzialność za wyrządzone szkody na terenie ośrodka.

– zgłoszenie drużyn do VII Mistrzostw Polski Sędziów Piłki Siatkowej oznacza akceptacje i zastosowanie się do powyższego regulaminu.

Osoby do kontaktu:

Marek Błażejewski – 604 312 921

Mateusz Redlarski – 509 744 156

Email: mps.pomorskie2015@gmail.com

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego

Piotr Skowroński – 601 456 186

Komitet organizacyjny

VII Mistrzostw Polski Sędziów Piłki Siatkowej w Łebie