PZPS: Stanowisko PZPS dotyczące komunikatu Rzecznika TVP

clip_image001

Polski Związek Piłki Siatkowej ze zdziwieniem przyjął komunikat Pana Jacka Rakowieckiego, Rzecznika Telewizji Polskiej S.A. dotyczący „…informacji, że Telewizja Polsat pokaże Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn i kobiet, które odbędą się w 2015 i 2017 r. oraz informacją, że nadawca ten nabył do tych imprez prawa telewizyjne, internetowe i na urządzenia mobilne, Telewizja Polska informuje, że niezwłocznie po ogłoszeniu przetargu przez Polski Związek Piłki Siatkowej, złożyła ofertę nabycia praw do transmisji tego wydarzenia. W wyniku dalszych czynności ofertę tę potwierdził Prezes Zarządu.”

Zaskakujący jest poziom niewiedzy władz TVP S.A. i jej Rzecznika, w jakim konkursie telewizja publiczna startowała, czego dotyczyła oferta PARTNERA TELEWIZYJNEGO Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz aktualnej sytuacji na rynku praw telewizyjnych.

PZPS oświadcza z całą stanowczością, że nie posiadał praw telewizyjnych do halowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn w latach 2015 i 2017. Takowe przynależą Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV). Komunikat Rzecznika TVP  wprowadza więc w błąd odbiorców i kibiców.

Przeczytanie ze zrozumieniem ust. B specyfikacji „Minimalnych warunków podstawowych dotyczących udzielenia przez Polski Związek Piłki Siatkowej PRAW PARTNERA TELEWIZYJNEGO do rozgrywek z udziałem Reprezentacji Polski w piłce siatkowej halowej i plażowej kobiet i mężczyzn w latach 2015, 2016, 2017 i 2018” byłoby działaniem wystarczającym by zauważyć, że w ofercie nie ma praw do halowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn w latach 2015 i 2017, bo być nie mogło gdyż tak, jak wspominamy wcześniej PZPS nie jest ich posiadaczem.

W specyfikacji konkursu ofert znalazły się rozgrywki:

1. Ligi Światowej – rozgrywki kontynentalne wszystkich reprezentacji oraz finały.

2. World Tour w piłce plażowej kobiet i mężczyzn – turnieje główne.

3. Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Brazylia 2016 w piłce halowej mężczyzn, jeżeli turniej taki z udziałem Reprezentacji Polski będzie organizowany w Polsce.

4. Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Brazylia 2016 w piłce halowej kobiet, jeżeli turniej taki z udziałem Reprezentacji Polski będzie organizowany w Polsce.

5. Turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw świata w roku 2018 w piłce halowej kobiet i mężczyzn, jeżeli turniej taki z udziałem Reprezentacji Polski będzie organizowany w Polsce.

6. Turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy 2019 w piłce halowej kobiet i mężczyzn, jeżeli turniej taki z udziałem Reprezentacji Polski będzie organizowany w Polsce.

7. Finały Mistrzostw Polski w piłce siatkowej plażowej kobiet i mężczyzn.

8. Memoriał Huberta Wagnera, jeżeli prawa do tych rozgrywek zostaną pozyskane przez PZPS.

9. Pozostałe mecze oficjalne Reprezentacji Polski w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn organizowane przez PZPS.

Dla wszystkich rozgrywek, dla których zasady ich organizacji i prowadzenia, w tym zasady dystrybucji praw telewizyjnych i sygnału telewizyjnego określane są przez FIVB lub CEV w każdym wypadku obowiązują zasady FIVB lub CEV.

Tyle ze specyfikacji postępowania konkursowego, w którym startowała Telewizja Polska S.A. Nie jest winą Polskiego Związku Piłki Siatkowej, że TVP S.A. nie była w stanie złożyć oferty formalnie prawidłowej.

Z punktu widzenia PZPS, jako podmiotu prowadzącego postępowanie konkursowe, kluczowe są w tym zakresie następujące fakty:

1. Oferta złożona w imieniu TVP S.A., datowana na dzień 7 stycznia 2015 r., została podpisana przez osoby, które ani nie były uprawnione do reprezentowania TVP S.A. zgodnie z zasadami reprezentacji, ani nie przedstawiły pełnomocnictwa umocowującego do złożenia oferty w imieniu TVP S.A.

2. Pomimo wystosowania przez PZPS wezwania wskazującego na konieczność przedłożenia dokumentu potwierdzającego umocowanie podpisanych pod ofertą osób do składania oświadczeń woli w imieniu Telewizji Polskiej S.A., dokument takowy nie został przedłożony.

Zaznaczamy, że do pisma Pana Juliusza Brauna, Prezesa TVP S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. nie tylko nie został dołączony żaden dokument potwierdzający umocowanie osób podpisanych pod ofertą z 7 stycznia 2015 roku do jej złożenia w imieniu Telewizji Polskiej S.A., lecz nie została nawet podana informacja, czy dokument takowy w ogóle istnieje, co mogłoby potencjalnie uprawdopodabniać, że Panowie Włodzimierz Szaranowicz i Marian Kubalica nie działali bez formalnego umocowania. W piśmie z dnia 16 stycznia 2015 roku Prezes Juliusz Braun poinformował jedynie o tym, że oferta, która w dodatku była warunkowa, została złożona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki. Kopia tej uchwały nie została dołączona do powyższego pisma, a więc jej treść również pozostaje dla nas nieznana. Nie znając treści uchwały nie mogliśmy uznać, że stanowi ona podstawę umocowania do złożenia przez Panów Szaranowicza i Kubalicy oferty w prowadzonym przez PZPS postępowaniu konkursowym.

W związku z powyższym, Polski Związek Piłki Siatkowej nie mógł uznać oferty podpisanej przez Panów Włodzimierza Szaranowicza i Mariana Kubalicę za złożoną ważnie i skutecznie w imieniu spółki Telewizji Polskiej S.A.

Obowiązek w zakresie wykazania umocowania osób podpisujących ofertę spoczywa zaś wyłącznie na oferencie i Polski Związek Piłki Siatkowej nie może ponosić odpowiedzialności za brak udokumentowania przez spółkę Telewizja Polska S.A., że Panowie Włodzimierz Szaranowicz i Marian Kubalica byli formalnie umocowani do złożenia oferty w imieniu spółki Telewizja Polska S.A.

Zapytanie złożone przez PZPS 15.01.2015 roku do Pana Juliusza Brauna, Prezesa TVP S.A. dotyczyło potwierdzenia faktów a nie ich tworzenia po terminie złożenia ofert.

Ze zdumieniem przyjmujemy treść komunikatu Rzecznika TVP S.A., który kompletnie nie jest spójny z pismem Juliusza Brauna, Prezesa TVP S.A. z 16.02.2015 roku, które w żaden sposób nie odnosi się do praw telewizyjnych związanych z halowymi Mistrzostwami Europy kobiet i mężczyzn w latach 2015 i 2017 a jedynie do postępowania konkursowego nie obejmującego wskazanych imprez.

W związku z tym komunikat Pana Jacka Rakowieckiego, rzecznika TVP S.A. wprowadza opinię publiczną w błąd i świadczy bądź o braku przepływu informacji wewnątrz struktur TVP S.A., bądź o braku elementarnej wiedzy związanej z postępowaniem konkursowym.

Autor/Źródło: Janusz Uznański – rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej