PLPS: KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ PLPS S.A.

 

clip_image001

Rada Nadzorcza PLPS S.A. po odbyciu w dniu 20 lutego 2015 r. posiedzenia podjęła uchwały w trybie art. 19 §3 Statutu Spółki o zmianie rozdziału funkcji pomiędzy członkami Zarządu Spółki, powierzając Panu Jackowi Kasprzykowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Konieczność zmiany spowodowana została upływem okresu 3-miesięcznego delegowania członka Rady Nadzorczej Piotra Sieńko do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz koniecznością zapewnienia Spółce prawidłowej reprezentacji wobec brzmienia Art. 21 §1 Statutu Spółki obligującego łączną dwuosobową reprezentacje Spółki z udziałem i pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Spółki.